Oznámení pro klienty: Nová směrnice PSD2 a připravenost našich terminálů


K 14. 9. 2019 vstupuje v platnost nová legislativa EU PSD2 (Payment Services Directive). Jedná se soubor opatření k zajištění vyšší bezpečnosti při platbách kartou.
Vydavatelé karet a provozovatelé platebních terminálů postupně nasazují nová nastavení platebních karet a terminálů.
V přechodném období může dojít při platbě kartou k zamítnutí platby. Pokud se s touto situací setkáte, doporučujeme následující postup.

To, jak bude probíhat platba na terminálu, záleží zejména na nastavení karty zákazníka (zajišťuje vždy vydavatelská banka), tak na nastavení terminálu (zajišťuje KB SmartPay). Může se stát, že u některých bezkontaktních transakcí platební terminál vyzve k zadání PIN, i když bude transakce pod 500 Kč, případně sdělí, že je transakce zamítnuta. Pokud dojde k zamítnutí a na terminálu nebude sdělení uvádět, jak postupovat, zadejte prosím transakci znovu a požádejte zákazníka, aby zaplatil kontaktně, tzn. vložil kartu do terminálu a zadal PIN.
Platby mobilními telefony by měly probíhat bez omezení, ale i zde záleží na nastavení karty zákazníka, které určuje jeho vydavatelská banka. Pokud by platba mobilním telefonem nefungovala, požádejte zákazníka o použití klasické karty a zadání PIN.

U internetových plateb prostřednictvím platební brány by nemělo docházet k žádným omezením.

V případě dotazů se prosím obracejte na linku technické podpory 228 883 241.

Změna názvu a sídla společnosti Cataps - Worldline Czech Republic


Rádi bychom vás informovali, že s platností od 1. 8. 2019 se změní název naší společnosti (původně Cataps, s.r.o.) na Worldline Czech Republic s. r. o. Na trhu budeme i nadále vystupovat pod značkou KB SmartPay.

Zároveň také dojde ke změně sídla společnosti. Nová adresa bude Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 - Karlín. Tato adresa je zároveň naší novou korespondenční adresou.

Plánovaná odstávka služby eCommerce (GP webpay) dne 31. 7. 2019


Dovolujeme si Vás informovat o plánované odstávce služby eCommerce našeho servisního partnera GPE, která proběhne dne 31. 7. 2019 v čase od 01:00 do 06:00. V tuto dobu nebude možné provádět transakce přes platební bránu GP webpay. Za případné komplikace se omlouváme. Děkujeme za pochopení.

Aktuální výpadek na terminálech


V současné chvíli evidujeme u některých našich klientů výpadek služeb na terminálech. Terminál zobrazuje hlášku PROSIM CEKEJTE XENTURION, ale operace trvá déle než minutu. Pokud se vás problém týká, restartujte prosím terminál odpojením napájecího kabelu ze sítě. V případě přenosného terminálu také vyjměte baterii. Poté minutu počkejte a terminál znovu zapojte.
Za způsobené komplikace se omlouváme.
Na řešení pracujeme s nejvyšší prioritou.

Změna pravidel pro službu cashback


S platností od 1. 7. 2018 mění společnosti Visa a MasterCard pravidla pro službu cashback. Limit nákupu pro poskytnutí služby cashback se snižuje ze současných 300 Kč na hodnotu 1 Kč. Hodnota hotovosti, kterou lze v rámci cashback poskytnout, se zároveň zvyšuje z 1 500 Kč na 3 000 Kč.

Vážení klienti, dovolte nás informovat o tom, že u společnosti VISA došlo dnes k částečnému výpadku služeb zpracování karetních transakcí.


Kvůli tomuto výpadku může dojít k tomu, že některé transakce kartami Visa na platebních terminálech mohou být zamítnuté. Visa zjišťuje příčinu výpadku a intenzivně pracuje na odstranění a vyřešení situace.
Karty ostatních společností by měly fungovat bez problémů.
Společnost Visa uvádí aktuální informace o situaci na @ VisaNewsEurope

Nové znění zákona o platebním styku


Dne 13.1.2018 vstoupil v platnost Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.
V novém zákoně došlo mimo jiné ke změně v oblasti požadování úplaty za použití platební karty (§ 254). Na základě tohoto ustanovení není obchodník oprávněn požadovat po zákazníkovi - držiteli regulované karty (kreditní a debetní platební karty vydané fyzickým osobám na území EU), přirážku za platbu touto kartou. U platebních karet, na které se nevztahuje regulace (firemní karty a dále karty vydané mimo EU), může obchodník uplatnit přirážku pouze v maximální výši přímých nákladů transakce.

Worldline a Komerční banka oznamují dokončení transakce v oblasti akceptace platebních karet


Společnost Worldline, evropský lídr v oblasti platebního styku a transakčních služeb, a Komerční banka dnes dokončily transakci - prodej 80% podílu dceřiné společnosti Komerční banky Cataps belgické společnosti Worldline. Společnost Cataps byla založena v roce 2014 jako 100% dcera Komerční banky. Společnost převzala aktivity Komerční banky v oblasti akceptace plateb kreditními a debetními kartami (merchant acquiring). Hodnota 100% společnosti byla vyčíslena na 34 milionů Eur. S prodejem vyslovily souhlas příslušné regulatorní úřady a zároveň nebude mít významný vliv na kapitálovou přiměřenost Skupiny Komerční banky.

„Požadavky obchodníků na služby akceptace karet a na jejich integraci s jejich vlastními systémy správy obchodních a finančních dat se rychle rozvíjejí. Ve spojení s Worldline, která je lídrem v oblasti elektronických plateb v Evropě, budeme moci i nadále nabízet obchodníkům nejpokročilejší a inovativní služby a produkty i v této oblasti. První ovoce přitom tato spolupráce klientům KB přinesla už v srpnu, je jím MojeMobilní karta - moderní způsob bezkontaktních plateb prostřednictvím mobilního telefonu s pomocí technologie Host Card Emulation,“ uvedl Albert Le Dirac’h, generální ředitel Komerční banky.

„Komerční banka a Worldline působí v oblasti plateb kartami již řadu let, během kterých poskytují platební služby a přinášejí inovace na evropský trh. Ve Worldline jsme velmi rádi, že můžeme přivítat tuto novou alianci s Komerční bankou, která je přední bankou na trhu v České republice. Tato aliance bude obchodníkům přinášet nejlepší služby obou partnerů. Spojí se bohatá nabídka digitálních a platebních produktů a robustních systémů zpracování s rozsáhlou distribuční sítí Komerční banky, abychom uspokojili rychle rostoucí potřeby českých obchodníků v oblasti elektronických plateb a souvisejících služeb,“ doplnil Vincent Roland, výkonný viceprezident pro služby obchodníkům ve Worldline.

O skupině Komerční banky

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 434 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,4 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 396 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 773 bankomaty. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 1,4 milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale.

O skupině Worldline

WORLDLINE [Euronext: WLN] je evropským lídrem v oblasti platebního styku a transakčních služeb. Poskytuje služby nové gezářínerace, a umožňuje tak svým zákazníkům nabídnout koncovým spotřebitelům plynulá a inovativní řešení. Worldline je klíčovým hráčem v oblasti B2B2C, kde se svými více než čtyřicetiletými zkušenostmi podporuje a přispívá k úspěchu všech podnikatelských a správních služeb na neustále se vyvíjejícím trhu. Worldline nabízí jedinečný a flexibilní obchodní model postavený na globálním a stále rostoucím portfoliu. Worldline svou činnost staví na třech pilířích: Služby a terminály pro obchodníky, Služby mobility a elektronických transakcí a Finanční zpracování a licencování softwaru. Společnost zaměstnává více než 7 300 lidí po celém světě a v roce 2014 její výnosy dosáhly výše 1,15 miliard eur. Společnost Worldline patří do skupiny Atos. worldline.com

Komerční banka a Worldline rozšiří možnosti plateb kartami v ČR


V oblasti elektronických plateb a platebních terminálů bude Komerční banka spolupracovat se společností Worldline. Nová aliance dostane název KB SmartPay. Worldline patří mezi největší evropské společnosti poskytující servis v oblasti plateb a transakčních služeb. Spolupráce umožní zkvalitnění služeb pro držitele karet i obchodníky a další rozšiřování platebních terminálů po celé ČR.

Komerční banka a společnost Worldline uzavřou dohodu o spolupráci pro poskytování služeb v oblasti elektronických plateb a platebních terminálů pod obchodní značkou KB SmartPay. Cílem partnerství je vytvořit podmínky k dalšímu zkvalitňování nabídky produktů a služeb pro obchodníky i držitele platebních karet, zavádění moderních technologií a rozšiřování bezhotovostních plateb kartami ve všech typech obchodů včetně živnostníků po celé ČR. Nové partnerství se zaměří i na další expanzi a podporu přijímání karet na internetu. Stávajícím zákazníkům přinese spolupráce s Worldline vylepšenou produktovou nabídku, která obchodníkům dále zjednoduší využívání platebních služeb.

Komerční banka přináší do nového partnerství kvalitní a dlouhodobě budované vztahy s obchodníky, vedle toho společnost Worldline je pro obchodníky zárukou široké nabídky inovativních produktů a služeb. Worldline je evropským lídrem v oblasti plateb a transakčních služeb s více než 40 letou zkušeností.

„Spojení s lídrem elektronických plateb v Evropě nám umožní dále rozvíjet a inovovat elektronické platby. Ve spolupráci s Worldline nabídneme dalším obchodníkům možnost využívat platební terminály a pomůžeme jim tak ke zvýšení obratu, které je na základě zkušeností podnikatelů a obchodníků při zavedení platebních terminálů u nás i ve světě obvyklé,“ uvedl Albert Le Dirac´h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. „Využívání platebních terminálů také podporuje loajalitu a spokojenost zákazníků, omezuje rizika spojená s hotovostními operacemi a snižuje náklady. Očekáváme, že partnerství bude plně funkční v druhé polovině tohoto roku,“ doplnil.

Trendy, které dávají nový impuls elektronickým platbám, vysvětluje Marc-Henri Desportes, generální manažer společnosti Worldline, „Jsme rádi, že můžeme oznámit vznik aliance s Komerční bankou, která nám umožní nabídnout naše služby i obchodníkům v České republice. Multikanálová akceptace je v současnosti zcela zásadní pro elektronické platby; klienti jsou neustále propojení a chtějí mít možnost nakupovat a prodávat všemi dostupnými platebními kanály. KB SmartPay nabídne obchodníkům kompletní balíček platebních nástrojů. Vedle toho obchodníci získají výhodu i díky přidané hodnotě služeb jakými jsou věrnostní karty, dárkové poukazy i možnost reklamy na platebních terminálech a dále tak posílí svůj vztah se zákazníky.“

WORLDLINE [Euronext: WLN] je evropským lídrem v oblasti platebního styku a transakčních služeb. Poskytuje služby nové generace, a umožňuje tak svým zákazníkům nabídnout koncovým spotřebitelům plynulá a inovativní řešení. Worldline je klíčovým hráčem v oblasti B2B2C, kde se svými více než čtyřicetiletými zkušenostmi podporuje a přispívá k úspěchu všech podnikatelských a správních služeb na neustále se vyvíjejícím trhu. Worldline nabízí jedinečný a flexibilní obchodní model postavený na globálním a stále rostoucím portfoliu. Worldline svou činnost staví na třech pilířích: Služby a terminály pro obchodníky, Služby mobility a elektronických transakcí a Finanční zpracování a licencování softwaru. Společnost zaměstnává více než 7 300 lidí po celém světě a v roce 2014 její výnosy dosáhly výše 1,15 miliard eur. Společnost Worldline patří do skupiny Atos worldline.com.

Vybíráte platební řešení?

Potřebujete poradit s výběrem vhodného řešení právě pro vás?

Vyplňte Poptávkový formulář, nebo zanechte kontakt.
Ozveme se vám.

3 měsíce zdarma

Chcete terminál na 3 měsíce zdarma?

Nebo volejte
228 883 243

0%

Probh oven zadanch daj. Nezavrejte, prosm okno prohlee a vykejte na dokonen.