KB SmartPay poskytuje platební terminál nebo platební bránu na rok zdarma

KB SmartPay poskytuje platební terminál nebo platební bránu na rok zdarma

KB SmartPay nabízí obchodníkům možnost vyzkoušet terminál nebo platební bránu pro bezhotovostní platby na rok zdarma. Akce probíhá v rámci projektu Česko platí kartou, během kterého KB SmartPay poskytla již více než 8 000 terminálů a platebních bran.

Projekt Česko platí kartou podporuje obchodníky v zavedení možnosti bezhotovostní platby. KB SmartPay jako jediná na českém trhu poskytuje pronájem platebního terminálu nebo brány bez poplatků na jeden rok zdarma.

„Projektu Česko platí kartou se účastníme již od roku 2020, do 31. srpna 2022 této služby využilo celkem 8 026 obchodníků, přičemž 75 procent z nich pak terminál využívá i nadále, po uplynutí bezplatného zkušebního období,“ říká generální ředitelka KB SmartPay Jitka Palatová.

Platbu kartou vnímají zákazníci čím dál více jako samozřejmost. Obchodníci, kteří bezhotovostní platby zavedli, ve většině případů zaznamenali růst tržeb: „Výše průměrné transakce se pohybuje okolo 400 korun. Průměrný měsíční obrat na jednoho obchodníka je pak cca 37 000 korun. Ze zkušeností obchodníků víme, že díky bezhotovostním platbám se jim zvýšily tržby až o 30 procent,“ pokračuje Jitka Palatová.

Že chuť platit kartou roste, potvrzuje i zvyšující se zájem o terminály během uplynulých let: „V prvním roce účasti KB SmartPay v projektu Česko platí kartou začalo bezhotovostní platby díky našim terminálům přijímat 1 874 obchodníků, v roce 2021 jich pak přibylo již 3 126. Letos jsme zatím poskytli přes 3 000 terminálů a věříme, že právě díky možnosti vyzkoušet terminál na rok zdarma toto číslo nadále poroste,“ dodává Jitka Palatová.

KB SmartPayJejí slova potvrzuje i nedávný průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, ze kterého vyplynulo, že platby přes platební terminály jsou v kurzu. Takřka polovina podniků v ČR přijímá platby právě jejich prostřednictvím a přes 40 % pomocí internetové platební brány. Počty drobných obchodníků přijímajících platební karty v Česku ještě nedosáhly úrovně západní Evropy či skandinávských zemí a tak KB SmartPay věří, že je stále kam růst.

Akci KB SmartPay může využít každá fyzická osoba – podnikatel, právnická osoba, úřad nebo příspěvková organizace – která v posledních 12 měsících neměla uzavřenou smlouvu na přijímání platebních karet. Nabídka vznikla ve spolupráci s Komerční bankou, společnostmi Visa a MasterCard a za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podrobné podmínky akce najdete zde.

O společnosti KB SmartPay
KB SmartPay je obchodní značka společnosti Worldline Czech Republic, s.r.o. reprezentující na českém trhu alianci společnosti Worldline NV/SA a Komerční banky a. s. Společnost KB SmartPay obsluhuje v ČR více 25 000 zákazníků a provozuje více než 50 000 platebních terminálů a platebních bran. Více informací naleznete na webových stránkách www.kbsmartpay.cz

Skupina Worldline
Skupina Worldline je evropským lídrem a zároveň čtvrtou největší společností na světě v oblasti platebních styku a transakčních služeb. Poskytuje trvale udržitelné služby nové generace a umožňuje tak svým zákazníkům nabídnout koncovým spotřebitelům inovativní a moderní řešení pro jejich potřeby. Společnost Worldline působí ve více než 50 zemích celého světě a zaměstnává více než 20 000 zaměstnanců. Více informací o skupině Worldline naleznete na www.worldline.com

Ocenění Mastercard Awards

Ocenění Mastercard Awards

V aktuálním čísle Forbes naleznete příspěvky oceněných v rámci letošního udílení cen MasterCard Awards 2021. Úspěch KB SmartPay okomentoval generální ředitel Jakub Janda. Dvojstrana je k dispozici zde.

V rámci udílení cen MasterCard Awards získala společnost KB SmartPay již druhým rokem oceněna v kategorii Special Mention.

Při slavnostním předávání cen MasterCard Awards byla společnost KB SmartPay již druhým rokem oceněna v oblasti Special Mention, za přínos a výkon v projektu „Česko platí kartou“.

Společnost MasterCard uděluje tradičně ceny těm nejlepším v oblasti poskytování služeb spojených platebními kartami. Letos se slavnostní předávání cen konalo 23. března 2022 v galerii Pragovka

Cena Special MentionCena Special Mention oceňuje mimořádné výsledky, kterých dosáhla společnost KB SmartPay společně  s Komerční  bankou,  v rámci  projektu „Česko platí kartou“ a to konkrétně za nejvyšší počet poskytnutých platebních terminálů.

Tento projekt již druhým rokem propojuje české obchodníky s acquirery, kteří jim poskytují služby v oblasti akceptace platebních karet.

„Ukázalo se, že ambiciózní propozice nabízet akceptaci karet podnikatelům na rok zdarma se vyplatila. Zákazníci platící kartou si na službu u nového obchodníka zvyknou a i po uplynutí bezplatného období nám zůstávají věrní.“ komentuje ocenění Tomáš Dvořáček, ředitel oddělení marketingu společnosti KB SmartPay.

V rámci projektu „Česko platí kartou“, získávají obchodníci na období 12 měsíců bezplatně platební terminál nebo platební bránu a tím si mohou výrazně zjednodušit svou administrativu, zvýšit své obraty a získat nové zákazníky pro své podnikání.

MasterCard Awards oceňuje banky a společnosti poskytující acquiringové služby, jejichž činnost a strategie posouvá aktuální digitální a Smart platební řešení na vyšší úroveň.

Cenu Special Mention obdržela společnost KB SmartPay letos již podruhé.

O společnosti KB SmartPay ( Worldline Czech Republic, s.r.o.,  www.kbsmartpay.cz)
KB SmartPay (Worldline Czech Republic s. r. o.) působí na českém trhu od roku 2016. Je výsledkem alianční spolupráce Komerční banky a. s. a společnosti Worldline NV/SA. Cílem KB SmartPay je stát se lídrem trhu v České republice v oblasti poskytování služeb v oblasti akceptace platebních karet a platebních řešení. 

Společnost Worldline Czech Republic s. r. o. získala v rámci 21. ročníku Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost certifikát EFQM „Committed to Sustainability 2 Stars“.

Společnost Worldline Czech Republic s. r. o. získala v rámci 21. ročníku Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost certifikát EFQM „Committed to Sustainability 2 Stars“.

Společnost Worldline Czech Republic s. r. o. se účastnila 21. ročníku Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost v kategorii Byznys. Tuto cenu udílí Rada Kvality ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Udílené ceny mají mezinárodní rozměr a získávají je podnikatelé a organizace z veřejného sektoru na základě modelu EFQM. Tento model posuzuje, jak kvalitně daná společnost plní potřeby a očekávání zákazníků, klientů a zaměstnanců a jak je efektivní, produktivní a inovativní.

Společnost Worldline Czech Republic s. r. o. získala na základě tohoto modelu EFQM certifikát „Committed to Sustainability 2 Stars“.

„Je mi velkou ctí, že naše společnost získala tento mezinárodně uznávaný certifikát. Již nyní pracujeme na změnách v rámci společnosti na základě doporučení komise Hodnotitelů. Věřím, že tyto změny nám pomohou ke zlepšení v oblasti udržitelného rozvoje a naši klienti budou ještě více spokojení s poskytovanými službami. Samozřejmě máme v plánu se zúčastnit i 22. ročníku Národní ceny České republiky.“ komentuje obdržený certifikát Miloslav Bouček, generální ředitel společnosti Worldline Czech Republic s. r. o.

Více informací o 21. ročníku Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a Radě kvality ČR naleznete na Národním portálu Rady kvality: https://www.narodniportal.cz/

Committed to Sustainability 2 Stars

O společnosti KB SmartPay
Společnost Worldline Czech Republic, s.r.o. vystupuje pod obchodní značkou KB SmartPay a reprezentuje na českém trhu alianci společnosti Worldline NV/SA a Komerční banky a. s. Společnost Worldline Czech Republic s. r. o. obsluhuje v ČR více než 25.000 zákazníků a provozuje více než 50.000 platebních terminálů a platebních bran. Více informací naleznete na webových stránkách www.kbsmartpay.cz

Společnost Worldline Czech Republic s.r.o. získala prestižní ocenění „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“

Společnost Worldline Czech Republic s.r.o. získala prestižní ocenění „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“

V rámci 26. ročníku soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ se umístila i společnost Worldline Czech Republic s.r.o., která získala ocenění v kategorii „Dynamický růst a Stabilita“.

Toto ocenění uděluje společnost Comenius v rámci anketní soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ pravidelně od roku 1996. Podstatou vyhodnocení soutěže je součet nominací na vyplněných a do Comenia navrácených dotaznících, kterých se ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR každý rok rozesílá 30.000 kusů.

Cílem soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české (v ČR zaregistrované) firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.

Systém vyhodnocení a stanovení pořadí „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ v maximální míře využívá konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace proto vycházely z osobních znalostí, zážitků, či zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak při profesionální činnosti (to především), tak i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty.

„Poslední 2 roky byly a jsou pro naši společnost, naše odvětví, pro nás všechny a v neposlední řadě i naší zemi velmi náročné. Díky práci všech naších zaměstnanců se nám i přes tuto obtížnou situaci daří plnit naše cíle a plány, zavádět nové produkty a služby, poskytovat bez větších problémů kvalitní a profesionální služby našim klientům a zákazníkům. Rád bych proto poděkoval všem naším zaměstnancům, bez kterých bychom tohoto úspěchu nedosáhli. Poděkování samozřejmě patří i našemu aliančnímu partnerovi Komerční bance za vynikající dlouhodobou spolupráci.“ Komentuje získané ocenění Miloslav Bouček, generální ředitel společnosti Worldline Czech Republic s.r.o.

Záznam ze slavnostního předávání konaném ve Španělském sále Pražského hradu naleznete na  https://ppv.livebox.cz/galavecer_c100/

Další informace o soutěži „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ je k dispozici na webu společnosti Comenius ( https://www.comenius.cz/)

top100

O společnosti KB SmartPay
KB SmartPay je obchodní značka společnosti Worldline Czech Republic, s.r.o. reprezentující na českém trhu alianci společnosti Worldline NV/SA a Komerční banky a. s. Společnost KB SmartPay obsluhuje v ČR více 25.000 zákazníků a provozuje více než 50.000 platebních terminálů a platebních bran. Více informací naleznete na webových stránkách www.kbsmartpay.cz

Skupina Worldline
Skupina Worldline je evropským lídrem a zároveň čtvrtou největší společností na světě v oblasti platebních styku a transakčních služeb. Poskytuje trvale udržitelné služby nové generace a umožňuje tak svým zákazníkům nabídnout koncovým spotřebitelům inovativní a moderní řešení pro jejich potřeby. Společnost Worldline působí ve více než 50 zemích celého světě a zaměstnává více než 20.000 zaměstnanců. Více informací o skupině Worldline naleznete na  www.worldline.com

Pomáháme Moravě

Situace, která nastala na jižní Moravě, zasáhla do mnoha životů. Společnost KB SmartPay se rozhodla poskytnout pomoc klientům, kteří se nacházejí v oblastech zasažených tornádem. Osud postižených obcí nám není lhostejný, proto v následujících dnech zavedeme následující opatření:

 • Nebudeme účtovat poplatky za naše služby až do konce roku 2021.
 • V případě, že klient využívá bezplatné období, automaticky jej prodloužíme o 3 měsíce.
 • Bezplatně zajistíme technický servis, vyměnu poškozeného či zničeného terminálu.
 • Za ztracený terminál nebudeme požadovat náhradu škody.

Přejeme hodně sil v tomto nelehkém období.

KB SmartPay

Obnova provozu

Vážený kliente,

pokud byl Váš terminál v období nouzového stavu vypnutý více než 7 pracovních dní, věnujte prosím pozornost následujícím instrukcím. Před spuštěním do plného provozu je nutné provést na terminálu reset, aby mohly být staženy všechny příslušné aktualizace.

Postupujte prosím následovně:

 1. Zkontrolujte své internetové připojení.
  Máte-li problémy s připojením, terminál nebude fungovat správně. Obvykle však postačí pouze vypnout a zapnout router. Pokud by problémy s připojením trvaly i nadále, obraťte se na svého poskytovatele internetu.
 2. Pokud máte terminály Worldline (pultový Yomani nebo přenosný Yoximo):
  • Stiskněte klávesu „menu“, následně stiskněte klávesy 3 a 4.
  • Pozor, pokud máte přenosný terminál Yoximo, je navíc nutné, aby byl po celou dobu připojený k nabíječce.
  • Pokud je Váš terminál propojený s pokladním systémem, stiskněte červenou klávesu „STOP“, následně zelenou klávesu „OK“, poté tlačítko „menu“ a nakonec klávesy 3 a 4.
 3. Terminály značky SPIRE nebo Ingenico:
  • Terminály zapněte a nechte zapnuté přes noc, aktualizace budou staženy automaticky.

V případě potřeby se obraťte na naši Technickou podporu na lince 228 883 241.

Děkujeme za spolupráci.

KB SmartPay a Komerční banka pokračují v podpoře projektu „Česko platí kartou“

Společnost KB SmartPay a Komerční banka společně nadále pokračují i v roce 2021 v projektu „Česko platí kartou“, do kterého se spolu s karetními asociacemi Mastercard a VISA zapojili v loňském roce. Nabídku platebních terminálů na rok zdarma využilo přes 4 500 podnikatelů a je o ni zájem i přes pandemii koronaviru.

„Díky projektu „Česko platí kartou“ se nám s partnerem KB SmartPay ze skupiny Worldline podařilo nově přesvědčit téměř 2 500 obchodníků pro placení kartou. Jde o 56 % ze všech firem, které využily zásadní podpory MPO a karetních společností MC a VISA zaměřené na rozšíření bezhotovostního, bezkontaktního a digitálního způsobu placení,“ potvrzuje Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky. „Princip udržitelnosti platí. Worldline je od roku 2019 karbonově neutrální společností, platební terminály jsou vyráběné z recyklovatelných materiálů, tisk účtenky lze nastavit na požádání a IT centra využívají elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů,“ dodává Jitka Haubová.

„Za KB SmartPay bychom rádi poděkovali Komerční bance za partnerství v tomto projektu,“ říká Miloslav Bouček, generální ředitel KB SmartPay. „Jsme rádi, že jsme součástí tohoto projektu a náš zájem podtrhuje i to, že jako jediná společnost nabízíme terminál a akceptaci karet zdarma po dobu 12 měsíců na rozdíl od ostatních subjektů. Rozšíření bezhotovostního placení v oblasti podnikatelské sféry i veřejného sektoru je rozhodně pozitivní trend, který přináší mnoho výhod zákazníkům i podnikatelům, resp. veřejnému sektoru,“ pokračuje Bouček.

Plné znění tiskové zprávy naleznete  zde.

Aktualizace software terminálů Worldline

Rádi bychom Vás informovali, že v průběhu února a března 2021 dojde k plánované aktualizaci softwaru terminálů Worldline (jedná se o modely Yomani, Yoximo a Yomova). Aktualizace bude provedena na verzi T20, která se již používá jako základní verze pro nové terminály. Kromě dílčích vylepšení stability a optimalizace přináší nový software i některé nové funkčnosti jako např. bezkontaktní platby kartami Diners a UnionPay nebo změnu indikace nabíjení terminálů Yoximo.

Pokud je Váš terminál propojený s pokladnou, dovolujeme si Vás upozornit, že po aktualizaci bude terminál tisknout pouze jednu stvrzenku. Pro tisk dvou stvrzenek je nutné si tuto možnost nastavit dle návodu, který naleznete zde: KBSmartPay_nastaveni-tisku-obou-stvrzenek.pdf.

Standardně bude aktualizace probíhat mimo běžnou pracovní dobu, nejčastěji v nočních hodinách. Pro úspěšnou aktualizaci prosím ponechejte terminál zapnutý, připojený k datové síti a v případě přenosných terminálů připojený k dobíječce.

V případě, že byste měli terminál delší dobu (více jak týden) vypnutý, doporučujeme pro bezproblémovou funkčnost postupovat dle níže uvedených kroků:

 1. Zkontrolujte své internetové připojení. V případě, že máte problémy s internetem, terminál nebude fungovat správně. Často stačí pouze vypnout a zapnout router. Pokud toto nepomůže, obraťte se na svého poskytovatele internetu.
 2. Pro terminály značky Worldline (pultový Yomani, Yomova nebo přenosný Yoximo):
 • Stiskněte klávesu „menu“, následně stiskněte klávesu 3 a 4.
 • Pozor, pokud máte přenosný terminál Yoximo, je navíc nutné mít po celou dobu připojený k nabíječce.
 • Pokud máte terminál propojený s pokladním systémem, stiskněte červenou klávesu „STOP“, následně zelenou klávesu „OK“, poté tlačítko „menu“ a stiskněte klávesu 3 a 4.

Předejdete tím případným potížím při transakcích.

Děkujeme za spolupráci.

Připravte se na nový bezpečnostní standard vyžadovaný druhou směrnicí EU o platebních službách (PSD2)

Od září 2019 musí všechny evropské banky zavést "silnou autentizaci karty" (SCA), aby vyhověly PSD2. Ale co přesně je PSD2 a proč ji musí banky dodržovat?

PSD2 je druhá směrnice o platebních službách, navržená zeměmi Evropské unie a poprvé zavedená v roce 2017 s cílem prolomit monopol bank na údaje svých uživatelů. To umožňuje obchodníkům získat data z účtu svých zákazníků z jejich banky s jejich svolením. PSD2 si klade za cíl dosáhnout tohoto cíle tím, že vyžaduje silnější kontroly totožnosti při placení on-line.

Klíčovým prvkem PSD2 je zavedení dalších ověřování zabezpečení pro online transakce, známé jako silné ověřování zákazníků (SCA – Strong customer authentication). To znamená, že zákazníci již nebudou moci zaplatit on-line pouze pomocí údajů z jejich kreditní nebo debetní karty. Budou muset navíc poskytnout další formu identifikace. Silné ověřování zákazníků (SCA) je definováno jako "ověřování založené na použití dvou nebo více prvků“ rozdělených do kategorií:

- Znalosti (heslo, PIN, tajná otázka, číselná sekvence)

- Držení (Mobilní telefon, nositelná zařízení, Token, Smartcard)

- Inherence (otisk prstu, rozpoznávání hlasu, rozpoznávání duhovky, obličejové rysy)

Tato tři kritéria musí být na sobě nezávislá. Od září 2019 již někteří vydavatelé platebních nástrojů zamítají platby, které vyžadují SCA, ale nesplňují tato kritéria.

Silné ověřování zákazníků bude pevný požadavek pro transakce na POS terminálech i pro transakce elektronického obchodu. Z hlediska elektronického obchodu činí prosazování SCA od září 2019 3DSecure 2.0 o to důležitější pro obchodníky podnikající v Evropě.

Co je 3DSecure?

3DSecure, také známý jako autentizace plátce, je bezpečnostní protokol iniciovaný a vytvořený společnostmi Visa a MasterCard. Jeho cílem je poskytnout dodatečnou ochranu obchodníkům a zákazníkům, kteří zajišťují online platby. 3DSecure ověřuje držitele karty během zpracování online plateb podobně jako při zadávání PIN kódu u POS transakce.

3DSecure 2.0 – Zásadní změna

Jednou z hlavních změn 3DS 2.0 je, že nabídne možnost ověření transakce pomocí biometrické metody, tedy něco, co dnes nabízí většina mobilních telefonů. Používáním otisků prstů nebo rozpoznávání obličeje se počet podvodů potenciálně výrazně sníží a zároveň zvýší pohodlí pro spotřebitele. Jsou tam ale i další vylepšení: bude odstraněno problematické platební okno a 3DS 2.0 bude k dispozici také pro platební metody mobilní a digitální peněženky. Jedná se o zásadní změnu, protože dříve mohly být použity pouze karty. Mimo jiné bude nově poskytována podpora nativních SDK pro operační systémy iOS a Android.

 Nová verze navíc pomáhá snížit počet požadavků na autentizaci tím, že vyžaduje, aby vydávající banky přijímaly a využívaly větší počet datových bodů při hodnocení rizik k určení, zda je požadavek oprávněný. Některé z těchto datových bodů, například e-mailová adresa nebo fakturační adresa, budou dodány zákazníky, zatímco jiné pocházejí z dat zařízení a prohlížeče zákazníka.

A konečně, dalším významným důsledkem 3DS 2.0 je, že když zákazník provede nákup, vydavatel bude mít možnost souhlasit s "hladkým průběhem" („frictionless flow“) - kde je platba povolena bez dalších bezpečnostních opatření. Alternativně může vzniknout požadavek, aby byla platba ověřena, což vede k tomu, že vydavatel provede ověření zákazníka založené na hodnocení rizik a případně požádá o další zabezpečení, jako je dvou faktorové ověření. „Hladké platby“ jsou výhodné jak pro zákazníky, tak pro obchodníky, protože jejich platby mohou být provedeny rychle a hladce.

Klíčové dopady těchto změn: vydavatel je ten, kdo má poslední slovo. Pokud vydávající banky mají dostatečné údaje o zákazníkovi, který realizuje transakci, sníží se potřeba požadavků na další ověřování.

Hlavní výhody

 • Plynulý platební proces („hladká platba“ nebo „frictionless flow“)
 • Inteligentní mechanismy odhalování podvodů ke snížení úvěrových karetních podvodů
 • Méně požadavků na dodatečnou autentizaci plateb díky autentizaci založené na hodnocení rizik
 • Kompletní integrace v internetovém obchodě a aplikaci

PSD2 SCA výjimky

Pokud je transakce mimo rámec nařízení PSD2, PSD2 nebude vyžadovat, aby obchodníci požadovali další autentizaci nakupujícího. Jedná se např. o transakce typu poštovními příkazy a telefonními příkazy (MO/TO).

Pokud transakce spadá do některé z výjimek silného ověřování zákazníků (SCA), obchodníci s největší pravděpodobností nebudou muset požadovat další autentizaci, pokud vydavatel nerozhodne jinak. Rozhodnutí vždy náleží vydávající bance. Níže jsou uvedeny transakce, které jsou vyjmuty z SCA (challenge flow):

 • Transakce odeslané obchodníkem na „seznamu důvěryhodných obchodníků“ (white listovaných): Pokud zákazník přidá obchodníka na seznam důvěryhodných obchodníků, po prvním silném ověření jsou vyjmuty všechny následné.
 • Transakce, které mají nárok na výjimku. To však musí implementovat každý vydavatel zvlášť.
 • Transakce iniciované obchodníkem (MIT): Transakce, při které zákazník není přítomen v okamžiku nákupu. Obchodníci obvykle iniciují transakce poté, co zákazník souhlasí s řadou MIT v počáteční registrační transakci. Počáteční transakce iniciovaná nakupujícím by měla být silně ověřena. To zahrnuje například opakované poplatky ve stejné hodnotě (jako v případě modelu předplatného).
 • Transakce nízké hodnoty: Transakce nižší než 30 EUR mohou mít nárok na výjimky. Je však stále zapotřebí silného ověření po každých pěti transakcích nebo když celková vyňatá hodnota dosáhne 100 EUR.
 • Transakce s nízkým rizikem založené na analýze rizika transakcí (TRA): Na základě úrovně podvodů procesora plateb a vydavatele karet může být výjimka TRA udělena u všech transakcí pod určitou částku.
 • Zabezpečené podnikové transakce: Transakce pomocí virtuálních karet, uložených karet a plateb z centrálních cestovních účtů. Tyto transakce jsou považovány za již zabezpečené prostřednictvím stávajících podnikových protokolů. Celé rozsahy pro tento typ karet jsou v současné době v držení vydávajících bank a nejsou komunikovány karetními schématy.
 • Meziregionální transakce: pokud se procesor plateb nebo vydavatel karet nacházejí mimo Evropu, nespadají do oblasti působnosti PSD2.

3DS 2.0 – Jak to funguje

Jak je uvedeno výše, jednou z nových funkcí 3DS 2.0 je existence nového toku ověřování nazývaného „hladká platba“ (Frictionless flow). To je jeden ze základních rozdílů mezi 3DS 1 a 3DS 2.0. S „hladkou platbou“, vydavatel může schválit transakci bez interakce s držitelem karty na základě ověření založeném na analýze rizika (RBA) provedené v ACS.

Další rozdíl lze nalézt ve způsobu, jakým je požadavek na autentizaci sdělen vydavatelem karty obchodníkovi. V 3DS 1 se to provádí prostřednictvím držitele karty, zatímco v EMV 3DS 2.0 je to sděleno prostřednictvím tzv. Directory serveru. Informování obchodníka o výsledcích ověřování prostřednictvím samostatného kanálu rovněž zvyšuje zabezpečení.

Často kladené otázky

Co je PSD2?

Revidovaná směrnice o platebních službách (PSD2) je definována Evropským orgánem pro bankovnictví a jejím cílem je regulovat nové zúčastněné strany a zlepšit bezpečnost vzájemných výměn. Mezi těmito pravidly je to standard RTS-SCA (Regulatory Technical Standard – Strong Customer Authentication), který vyžaduje silné ověřování zákazníků od 14. září 2019.

Jsou ovlivněny všechny transakce?

Transakce v rámci prodeje na dálku typu MO/TO (Mail Order / Telephone Order), platby iniciované obchodníkem (MIT) a nesouvisející se zákazníkem, stejně jako transakce mezi držiteli karet nebo mezi procesory obchodníků mimo evropský hospodářský prostor nepodléhají pravidlům RTS-SCA.

Co se stane po 14. září pokud mé transakce nejsou autentizovány?

Riskujete zamítnutí autorizace pro neověřené transakce. Pokud lze použít výjimku definovanou RTS-SCA, silné ověření držitele karty se nepoužije. Je důležité si uvědomit, že výjimky mohou obejít silné ověřování zákazníků, ale nejsou povinností. Nezapomeňte také, že i když jsou splněny podmínky pro uplatnění výjimky, konečné rozhodnutí spočívá na vydavatelích karet, kteří jej nemusí udělit, v závislosti na vlastních kritériích (technická způsobilost k jeho řízení, riziko podvodu, ujednání dohodnutá s držitelem karty atd.).

Proč musíte jednat teď?

Cílem silné autentizace zákazníků prostřednictvím 3DS v2 je snížit podvody se vzdálenými platbami a zároveň výrazně zlepšit uživatelskou zkušenost držitele karty, zejména tím, že vydavateli (bance držitele karty) poskytne více informací o souvislosti transakce, aby se mohl rozhodnout, zda má nebo nemá pokračovat v silném ověření totožnosti držitele karty.

Co je nového v programu 3D Secure v2?

Hlavní novinky 3D Secure v2 jsou:

 • Hladší a integrovanější zákaznická zkušenost, zejména pro mobilní aplikace.
 • Nové metody ověřování na straně banky držitele karty.
 • Správa výjimek a „hladké platby“ („Frictionless“).

Co jsou to „hladké platby“ („Frictionless“)?

V závislosti na kontextu a informacích obsažených v požadavku o platbu provede vydavatel karty analýzu rizik a může se rozhodnout transakci neautentizovat. Pokud požadavek na „hladkou platbu“ („frictionless“) pochází od vydavatele karty, obchodník bude mít prospěch z přesunu odpovědnosti. Naopak, pokud obchodník provedl vlastní analýzu rizik a požádal vydavatele o „hladkou platbu“ („frictionless“), pak k přesunu odpovědnosti na vydavatele nedochází.

Jaké jsou výjimky ze silného ověřování zákazníka (SCA) pro vzdálené platby?

RTS stanoví pět možností osvobození pro platby na dálku (elektronický obchod):

 • Důvěryhodní příjemci na White listu

White-listace je možnost držitele karty, aby sdělil vydavateli své karty, obecně své bance, obchodníka, kterému důvěřuje a pro kterého si nepřeje provést silné ověření zákazníka při provádění vzdálené transakce, za předpokladu, že tato transakce splňuje bezpečnostní kritéria stanovená bankou.

 • Opakované transakce

Výjimka ze silného ověřování zákazníka se použije pro řadu vzdálených transakcí na stejnou částku pro jednoho příjemce. Silné ověření zákazníka je však vyžadováno pro první transakci (smlouvu) nebo pro každou změnu podmínek řady.

 • Transakce s nízkou hodnotou

Výjimku ze silného ověřování zákazníků pro vzdálenou platbu nízké hodnoty lze uplatnit:

 • Pokud je částka transakce nižší než 30 EUR.
 • Pokud od poslední transakce se silným ověřením zákazníka držitele, maximální částka transakcí na dálku nízké hodnoty, bez ohledu na obchodníka, nebo počet vzdálených transakcí nízké hodnoty nepřekročí strop (kritéria rychlosti) definované RTS-SCA (max 100 EUR nebo 5 transakcí, podle uvážení emitenta, který může také snížit tyto stropy).
 • Firemní platby

Výjimky platí také pro platby iniciované podniky debetováním obchodního účtu (například centrální vypořádací karty, centralizované účty a virtuální karty). Naproti tomu firemní karty (s debetními kartami z bankovního účtu zaměstnance za zvláštních podmínek) jsou podobné transakcím B2C a tato zvláštní výjimka se na ně nevztahuje.

 • Analýza transakčních rizik

Výjimku ze silného ověřování zákazníků pro vzdálenou transakci označovanou jako "analýza rizik" může nabýt acquirer (jménem obchodníka) a vydavatel, pokud jsou splněny následující dvě podmínky:

 • Transakce je prohlášena za bezpečnou (například žádná infekce pracovní stanice uživatele malwarem, žádné abnormální výplaty plátcem, umístění plátce, historie transakcí atd.).
 • Míra podvodů (pro transakce na dálku) pro platební zařízení (pro acquirerskou banku a pro vydavatelskou banku, ale nikoli pro obchodníka nebo jeho PSP) je nižší než přednastavené stropy:
  • 0,13%, pokud je částka transakce nižší než 100 EUR.
  • 0,06%, pokud je částka transakce nižší než 250 EUR.
  • 0,01%, pokud je částka transakce nižší než 500 EUR.
  • Osvobození se nevztahuje na transakce nad 500 EUR.

Co se stane, pokud výjimka selže?

Výjimky nejsou automatické, a i když jsou splněny podmínky pro jejich udělení, konečné rozhodnutí spočívá na vydavateli (bance držitele karty), který je může, ale nemusí udělit. Vydavatel odešle „soft decline“ (podmínečné zamítnutí) platby, které vede k opětovnému předložení platby požadující od držitele karty SCA.

Kdy bude implementováno 3D Secure v2?

Implementace 3D Secure v2, která vyžaduje změny v celém elektronickém platebním řetězci, je od září 2019 prováděna postupně v závislosti na jednotlivých zainteresovaných stranách (platební modul, obchodní banky, sítě, vydavatelské banky).

Doporučujeme vám, abyste se co nejdříve obrátili na poskytovatele brány PSP, abyste věděli, zda je již schopen vás podpořit při implementaci 3DS v2.

Kdy skončí 3D Secure v1?

Konec 3D Secure v1 je vyhlášen v prosinci 2020 pro Visa a Mastercard.

Co se stane s následnými opakovanými transakcemi v případě, že první transakce byla provedena bez SCA před 14. zářím 2019?

Worldline, acquirer a vydavatel nebudou blokovat následné transakce počáteční transakce, ke které došlo před 14. zářím 2019 a budou dále pokračovat v jejich realizaci.

U opakovaných plateb provedených po 14. září 2019, Worldline doporučuje realizovat u první transakce SCA a toto uvést v následných transakcích v zájmu dosahování stejné míry schvalování.

Worldline vítá Ingenico a vytváří nového světového lídra v místě platebních služeb

Spojením sil se Worldline o krok přiblížila naší vizi umožnit udržitelný a ziskový hospodářský růst bankám, obchodníkům a celému platebnímu ekosystému

Bezons, 30. října 2020 – spojením sil s Ingenico se Worldline stane novým evropským lídrem světové úrovně v oblasti platebních služeb a připojí se k lize mezinárodních platebních lídrů. Společnost Worldline se zavázala k provozování platebních řešení, která umožňují životaschopný hospodářský růst a posilují důvěru a bezpečnost v našich společnostech. Díky své globální stopě a odhodlání k dokonalosti, inovacím a udržitelnosti se společnost Worldline chystá urychlit rozvoj evropského platebního průmyslu a dále utvářet nové způsoby placení, života a podnikání.

Obchodníci mohou očekávat řešení a služby, které podporují jejich růstovou agendu, a širší škálu digitálních platebních schopností pro provozní efektivitu a lepší zapojení zákazníků prostřednictvím:

 • Nejmodernějších integrovaných platebních řešení
 • Pokročilé technologie
 • Zdokonalené inovační kapacity
 • Rozšířené globální stopy

Gilles Grapinet, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Worldline, řekl: To je velmi vzrušující milník pro Worldline, speciálně navržen tak, aby rozhodně posílil hodnotu našich podniků. S rozsahem a nyní globálními schopnostmi jsme zcela přetvořili naši skupinu, abychom podpořili, nyní více než kdy jindy, zejména naše klienty, obchodníky a banky, což jim umožní spoléhat se na nejmodernější elektronické platební služby, aby urychlily svůj vlastní růst, stejně jako jejich strategii digitální transformace. Přitom jsme více než kdy jindy odhodláni přispívat k udržitelnému růstu společností, v nichž působíme, a zároveň zůstat na nejvyšší možné úrovni sociální a environmentální odpovědnosti. Navzdory obtížným časům, kterým v tuto chvíli všichni čelíme, jsem si nikdy nebyl jistý potenciálem a budoucností skupiny a jejími 20 000 zaměstnanci."

Plné znění tiskové zprávy naleznete zde.

Worldline announces the closing of the acquisition of GoPay, strengthening its online payments capabilities in Eastern Europe

Změna přihlašovací stránky do EET Portálu

 
Pro naše klienty se službou EET jsme z důvodu vylepšení našich služeb připravili novou verzi EET Portálu KB SmartPay na registraci elektronické evidence tržeb. Přihlašovací stránku najdete nově na adrese https://kbsmartpay.posmansuite.com. Můžete se těšit na nové uživatelské prostředí, vylepšenou službu EET a přizpůsobení pro mobilní telefony.

Pro první přihlášení do nového uživatelského prostředí je z bezpečnostních důvodů nutná změna hesla, které vám bude zasláno na e-mail. Všechny ostatní údaje zůstávají neměnné. V případě dotazů kontaktujte Zákaznickém centrum 228 883 241 nebo nás kontaktujte pomocí webového formuláře zde v  Klientské zóně.

Worldline oznamuje akvizici české společnosti GoPay

 
Dne 8. dubna 2020 podepsala společnost Worldline, vystupující na českém trhu pod značkou KB SmartPay, dohodu o akvizici 53% podílu v české společnosti GoPay, předního poskytovatele online platebních služeb pro menší a střední podniky.

Roční tržby společnosti GoPay v roce 2019 dosáhly 7 mil. EUR, v současné době zaměstnává 45 zaměstnanců a poskytuje online platby pro zhruba 9 000 e-shopů v České republice, na Slovensku a v Polsku. Propozice GoPay je založena na rychlém přístupu k vysoce kvalitnímu nástroji pro řešení plateb, který vyhovuje potřebám menších podniků a nabízí širokou škálu lokálních platebních funkcionalit.

Worldline touto akvizicí využívá příležitost dalšího rozvoje na rychle rostoucím platebním online trhu v regionu střední a východní Evropy a zvyšuje svojí lokální odbornost. Zároveň posiluje své postavení na trhu v České republice a partnerství s Komerční bankou.

Současný management GoPay se bude i nadále plně podílet na provozu společnosti a pomáhat při vývoji nových produktů a při dosahování ambiciózního plánu pro další období.

Očekává se, že transakce bude uzavřena během třetího čtvrtletí roku 2020. Společnost Worldline má následně právo získat zbývající akcie GoPay v roce 2022.

Pokyny pro reset terminálu – v případě, že byl po dobu nouzového stavu vypnutý více než 7 dní

 
Rádi bychom upozornili všechny naše klienty s platebními terminály, že pokud byl terminál v období nouzového stavu vypnutý více než 7 pracovních dní, je nutné den před spuštěním do plného provozu provést na terminálu reset, aby se mohly stáhnout všechny aktualizace.

Postup pro reset terminálu:
 1. Zkontrolujte své internetové připojení. V případě, že máte problémy s internetem, terminál nebude fungovat správně. Často stačí pouze vypnout a zapnout router. Pokud toto nepomůže, obraťte se na svého poskytovatele internetu.
 2. Pokud máte terminály značky Worldline (pultový Yomani, Yomova nebo přenosný Yoximo):
 • stiskněte klávesu „menu“, následně stiskněte klávesu 3 a 4.
 • Pozor, pokud máte přenosný terminál Yoximo, je navíc nutné mít po celou dobu připojený k nabíječce.
 • Pokud máte terminál propojený s pokladním systémem, stiskněte červenou klávesu „STOP“, následně zelenou klávesu „OK“, poté tlačítko „menu“ a stiskněte klávesu 3 a 4.
 1. Pokud máte terminály značky SPIRE nebo Ingenico – terminály zapněte a nechejte zapnuté přes noc, aktualizace se stáhnou automaticky.

V případě, že terminál nebude fungovat správně, obraťte se na naši Technickou podporu na čísle 228 883 241 (každý den včetně svátků 8:00 – 24:00).

Upozornění COVID-19 – Čištění vašeho terminálu

Pokyny k pravidelnému čištění

Komplexní hygiena a čistota ve firmách je v současnosti důležitější než kdy jindy – pro ochranu vašich zaměstnanců a vašich zákazníků. Váš terminál je přitom častým kontaktním místem mezi vašimi zákazníky a vašimi zaměstnanci. Z důvodu vaší bezpečnosti a bezpečnosti vašich zákazníků bychom vás proto rádi upozornili na pravidelné čištění terminálu.

Proč je čištění platebního terminálu důležité?

Váš terminál je častým kontaktním místem mezi vašimi zákazníky a vašimi zaměstnanci. Bakterie a viry se snadno šíří nejen kontaktem s jinými lidmi, ale také kontaktem s objekty, jako jsou telefony, počítače, klávesnice, kliky a také prostřednictvím terminálů. Studie ukazují, že koronaviry, jako je COVID-19, mohou zůstat na povrchu infekční několik hodin nebo dokonce dní.

Jak často mám terminál čistit?

Pokud terminál používá jen několik lidí denně, stačí čištění jednou za den. Pokud však provádíte větší množství transakcí během jednoho dne, doporučujeme čištění terminálu několikrát denně.

Jak očistím terminál?
 1. Odpojte terminál od napájení.
 2. Očistěte kryt terminálu univerzálním čisticím prostředkem na plasty a měkkým hadříkem. Nepoužívejte příliš silný čisticí prostředek, protože by mohl poškodit povrch vašeho terminálu.
 3. Displej terminálu očistěte měkkým suchým antistatickým hadříkem.
 4. Po vyčištění nezapomeňte terminál znovu připojit k napájení.
Další pokyny pro vaši bezpečnost
 • U svých zákazníků podporujte bezkontaktní placení.
 • Vedle terminálu umístěte dávkovač s dezinfekčním gelem a vyzvěte své zákazníky, aby jej používali.
 • WHO (Světová zdravotnická organizace) doporučuje očistit každý povrch, o kterém si myslíte, že může být infikován, dezinfekčními prostředky.

Dodržování těchto jednoduchých kroků pomůže chránit vaše zákazníky a zaměstnance a poskytne jim klid, že vaše společnost dělá vše pro to, aby zabránila šíření infekčních chorob.

Obnova certifikátu od Finanční správy – EET


V současné chvíli končí platnost certifikátů u klientů, kteří si aktivovali EET v rámci 1. vlny v roce 2017. Platnost certifikátu je vždy 3 roky, poté je potřeba si certifikát obnovit.

Pokud vypršela platnost vašeho certifikátu, je potřeba si vygenerovat nový a nahrát ho znovu do portálu. Platnost vašeho certifikátu zjistíte po přihlášení do vašeho portálu EET, nebo ve webové aplikaci EET dle postupu zde.

Postup pro obnovu certifikátu – dle typu terminálu:

Terminály Worldline:

1.  Vygenerujte si nový certifikát u Finanční správy.

 • Stáhněte nový certifikát ze stránek Finanční správy (formát .P12).
 • Nastavte si heslo k certifikátu, které následně použijete při nahrání certifikátu do EET portálu.

2.  Přihlaste se do vašeho EET Portálu a nahrajte nový certifikát.

 • Odstraňte starý certifikát (stačí kliknout na křížek vedle certifikátu).
 • Nahrajte nový certifikát.
 • Zadejte heslo, které jste si zvolili u Finanční správy při generování certifikátu.
 • Zadejte ,,Použít pro“ – vyberte možnost použít pro celého obchodníka.
 • Klikněte na EET TEST. Portál ověří certifikát na finanční správě (napíše, že je úspěšný).

3.  Aktualizujte certifikát na vašem terminálu.

 • Po návštěvě EET Portálu počkejte 1 hodinu (Finanční správa provádí update vždy přesně o celé hodině).
 • Na terminálu zvolte POS Init – Menu – 6 – 2.
Terminály Spire:

1.  Vygenerujte si nový certifikát u Finanční správy.

 • Stáhněte nový certifikát ze stránek Finanční správy (formát .P12).
 • Nastavte si heslo k certifikátu, které následně použijete při nahrání certifikátu do EET portálu.

2.  Přihlaste se do vašeho EET Portálu a nahrajte nový certifikát.

 • Odstraňte starý certifikát (stačí kliknout na křížek vedle certifikátu).
 • Nahrajte nový certifikát.
 • Zadejte heslo, které jste si zvolili u Finanční správy při generování certifikátu.
 • Zadejte ,,Použít pro“ – vyberte možnost použít pro celého obchodníka.
 • Klikněte na EET TEST. Portál ověří certifikát na finanční správě (napíše, že je úspěšný).

3.  Aktualizujte certifikát na vašem terminálu.

 • Po návštevě EET Portálu počkejte 1 hodinu (Finanční správa provádí update vždy přesně o celé hodině).
 • Na terminálu dělejte uzávěrku (šipka vpravo, uzávěrka, enter). Po uzávěrce se terminál restartuje zrestartuje a naběhne do hlavní obrazovky.
 • Stiskněte šipku vpravo – EET transakce, enter.
 • Poté zvolte EET inicializace, enter.
 • Z terminálu během pár vteřin vyběhne papírek s nápisem EET UPDATE SUCCESS a terminál skočí do hlavní obrazovky a je připraven k používání.
Terminály Ingenico:

1.  Vygenerujte si nový certifikát u Finanční správy.

 • Stáhněte nový certifikát ze stránek Finanční správy (formát .P12).
 • Nastavte si heslo k certifikátu, které následně použijete při nahrání certifikátu do EET portálu.

2.  Přihlaste se do vašeho EET Portálu a nahrajte nový certifikát.

 • V hlavním menu vyberte Nastavení společnosti.
 • V Nastavení společnosti vyberte Nahrát certifikát pro společnost – Vybete soubor a zadejte heslo k certifikátu.

3.  K aktualizaci na terminálu dojde automaticky.

Novinka pro obchodníky: možnost úhrady faktur trvalým příkazem


KB SmartPay nově přináší svým zákazníkům možnost platit za služby prostřednictvím trvalého příkazu. Tato varianta úhrady faktur je možná v případě, kdy obchodník platí za služby každý měsíc stejnou částku. Jako Variabilní symbol je potřeba uvést číslo zákazníka, které klient najde přímo na faktuře. V případě dotazů se prosím obraťte na klientskou linku 228 883 241.

Oznámení k nové promoakci 3 měsíce zdarma


Od 1. 2. 2020 spouští KB SmartPay novou promoakci 3 měsíce zdarma. Nabídka je platná pro nové zákazníky při uzavření smlouvy na 24 měsíců. Více informací najdete na stránkách Ceník a v Klientské zóně v sekci Právní podmínky –  Návody a dokumenty, Podmínky speciální nabídky – 100% sleva na terminál a EET, Podmínky speciální nabídky – 100% sleva na tři měsíce na Balíček a EET

Oznámení pro klienty: Nová směrnice PSD2 a připravenost našich terminálů


K 14. 9. 2019 vstupuje v platnost nová legislativa EU PSD2 (Payment Services Directive). Jedná se soubor opatření k zajištění vyšší bezpečnosti při platbách kartou.
Vydavatelé karet a provozovatelé platebních terminálů postupně nasazují nová nastavení platebních karet a terminálů.
V přechodném období může dojít při platbě kartou k zamítnutí platby. Pokud se s touto situací setkáte, doporučujeme následující postup.

To, jak bude probíhat platba na terminálu, záleží zejména na nastavení karty zákazníka (zajišťuje vždy vydavatelská banka), tak na nastavení terminálu (zajišťuje KB SmartPay). Může se stát, že u některých bezkontaktních transakcí platební terminál vyzve k zadání PIN, i když bude transakce pod 500 Kč, případně sdělí, že je transakce zamítnuta. Pokud dojde k zamítnutí a na terminálu nebude sdělení uvádět, jak postupovat, zadejte prosím transakci znovu a požádejte zákazníka, aby zaplatil kontaktně, tzn. vložil kartu do terminálu a zadal PIN.
Platby mobilními telefony by měly probíhat bez omezení, ale i zde záleží na nastavení karty zákazníka, které určuje jeho vydavatelská banka. Pokud by platba mobilním telefonem nefungovala, požádejte zákazníka o použití klasické karty a zadání PIN.

U internetových plateb prostřednictvím platební brány by nemělo docházet k žádným omezením.

V případě dotazů se prosím obracejte na linku technické podpory 228 883 241.

Změna názvu a sídla společnosti Cataps - Worldline Czech Republic


Rádi bychom vás informovali, že s platností od 1. 8. 2019 se změní název naší společnosti (původně Cataps, s.r.o.) na Worldline Czech Republic s. r. o. Na trhu budeme i nadále vystupovat pod značkou KB SmartPay.

Zároveň také dojde ke změně sídla společnosti. Nová adresa bude Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 - Karlín. Tato adresa je zároveň naší novou korespondenční adresou.

Změna pravidel pro službu cashback


S platností od 1. 7. 2018 mění společnosti Visa a MasterCard pravidla pro službu cashback. Limit nákupu pro poskytnutí služby cashback se snižuje ze současných 300 Kč na hodnotu 1 Kč. Hodnota hotovosti, kterou lze v rámci cashback poskytnout, se zároveň zvyšuje z 1 500 Kč na 3 000 Kč.

Vážení klienti, dovolte nás informovat o tom, že u společnosti VISA došlo dnes k částečnému výpadku služeb zpracování karetních transakcí.


Kvůli tomuto výpadku může dojít k tomu, že některé transakce kartami Visa na platebních terminálech mohou být zamítnuté. Visa zjišťuje příčinu výpadku a intenzivně pracuje na odstranění a vyřešení situace.
Karty ostatních společností by měly fungovat bez problémů.
Společnost Visa uvádí aktuální informace o situaci na @ VisaNewsEurope

Nové znění zákona o platebním styku


Dne 13.1.2018 vstoupil v platnost Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.
V novém zákoně došlo mimo jiné ke změně v oblasti požadování úplaty za použití platební karty (§ 254). Na základě tohoto ustanovení není obchodník oprávněn požadovat po zákazníkovi - držiteli regulované karty (kreditní a debetní platební karty vydané fyzickým osobám na území EU), přirážku za platbu touto kartou. U platebních karet, na které se nevztahuje regulace (firemní karty a dále karty vydané mimo EU), může obchodník uplatnit přirážku pouze v maximální výši přímých nákladů transakce.

Worldline a Komerční banka oznamují dokončení transakce v oblasti akceptace platebních karet


Společnost Worldline, evropský lídr v oblasti platebního styku a transakčních služeb, a Komerční banka dnes dokončily transakci - prodej 80% podílu dceřiné společnosti Komerční banky Cataps belgické společnosti Worldline. Společnost Cataps byla založena v roce 2014 jako 100% dcera Komerční banky. Společnost převzala aktivity Komerční banky v oblasti akceptace plateb kreditními a debetními kartami (merchant acquiring). Hodnota 100% společnosti byla vyčíslena na 34 milionů Eur. S prodejem vyslovily souhlas příslušné regulatorní úřady a zároveň nebude mít významný vliv na kapitálovou přiměřenost Skupiny Komerční banky.

„Požadavky obchodníků na služby akceptace karet a na jejich integraci s jejich vlastními systémy správy obchodních a finančních dat se rychle rozvíjejí. Ve spojení s Worldline, která je lídrem v oblasti elektronických plateb v Evropě, budeme moci i nadále nabízet obchodníkům nejpokročilejší a inovativní služby a produkty i v této oblasti. První ovoce přitom tato spolupráce klientům KB přinesla už v srpnu, je jím MojeMobilní karta - moderní způsob bezkontaktních plateb prostřednictvím mobilního telefonu s pomocí technologie Host Card Emulation,“ uvedl Albert Le Dirac’h, generální ředitel Komerční banky.

„Komerční banka a Worldline působí v oblasti plateb kartami již řadu let, během kterých poskytují platební služby a přinášejí inovace na evropský trh. Ve Worldline jsme velmi rádi, že můžeme přivítat tuto novou alianci s Komerční bankou, která je přední bankou na trhu v České republice. Tato aliance bude obchodníkům přinášet nejlepší služby obou partnerů. Spojí se bohatá nabídka digitálních a platebních produktů a robustních systémů zpracování s rozsáhlou distribuční sítí Komerční banky, abychom uspokojili rychle rostoucí potřeby českých obchodníků v oblasti elektronických plateb a souvisejících služeb,“ doplnil Vincent Roland, výkonný viceprezident pro služby obchodníkům ve Worldline.

O skupině Komerční banky

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 434 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,4 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 396 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 773 bankomaty. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 1,4 milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale.

O skupině Worldline

WORLDLINE [Euronext: WLN] je evropským lídrem v oblasti platebního styku a transakčních služeb. Poskytuje služby nové gezářínerace, a umožňuje tak svým zákazníkům nabídnout koncovým spotřebitelům plynulá a inovativní řešení. Worldline je klíčovým hráčem v oblasti B2B2C, kde se svými více než čtyřicetiletými zkušenostmi podporuje a přispívá k úspěchu všech podnikatelských a správních služeb na neustále se vyvíjejícím trhu. Worldline nabízí jedinečný a flexibilní obchodní model postavený na globálním a stále rostoucím portfoliu. Worldline svou činnost staví na třech pilířích: Služby a terminály pro obchodníky, Služby mobility a elektronických transakcí a Finanční zpracování a licencování softwaru. Společnost zaměstnává více než 7 300 lidí po celém světě a v roce 2014 její výnosy dosáhly výše 1,15 miliard eur. Společnost Worldline patří do skupiny Atos.  worldline.com

Komerční banka a Worldline rozšiří možnosti plateb kartami v ČR


V oblasti elektronických plateb a platebních terminálů bude Komerční banka spolupracovat se společností Worldline. Nová aliance dostane název KB SmartPay. Worldline patří mezi největší evropské společnosti poskytující servis v oblasti plateb a transakčních služeb. Spolupráce umožní zkvalitnění služeb pro držitele karet i obchodníky a další rozšiřování platebních terminálů po celé ČR.

Komerční banka a společnost Worldline uzavřou dohodu o spolupráci pro poskytování služeb v oblasti elektronických plateb a platebních terminálů pod obchodní značkou KB SmartPay. Cílem partnerství je vytvořit podmínky k dalšímu zkvalitňování nabídky produktů a služeb pro obchodníky i držitele platebních karet, zavádění moderních technologií a rozšiřování bezhotovostních plateb kartami ve všech typech obchodů včetně živnostníků po celé ČR. Nové partnerství se zaměří i na další expanzi a podporu přijímání karet na internetu. Stávajícím zákazníkům přinese spolupráce s Worldline vylepšenou produktovou nabídku, která obchodníkům dále zjednoduší využívání platebních služeb.

Komerční banka přináší do nového partnerství kvalitní a dlouhodobě budované vztahy s obchodníky, vedle toho společnost Worldline je pro obchodníky zárukou široké nabídky inovativních produktů a služeb. Worldline je evropským lídrem v oblasti plateb a transakčních služeb s více než 40 letou zkušeností.

„Spojení s lídrem elektronických plateb v Evropě nám umožní dále rozvíjet a inovovat elektronické platby. Ve spolupráci s Worldline nabídneme dalším obchodníkům možnost využívat platební terminály a pomůžeme jim tak ke zvýšení obratu, které je na základě zkušeností podnikatelů a obchodníků při zavedení platebních terminálů u nás i ve světě obvyklé,“ uvedl Albert Le Dirac´h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. „Využívání platebních terminálů také podporuje loajalitu a spokojenost zákazníků, omezuje rizika spojená s hotovostními operacemi a snižuje náklady. Očekáváme, že partnerství bude plně funkční v druhé polovině tohoto roku,“ doplnil.

Trendy, které dávají nový impuls elektronickým platbám, vysvětluje Marc-Henri Desportes, generální manažer společnosti Worldline, „Jsme rádi, že můžeme oznámit vznik aliance s Komerční bankou, která nám umožní nabídnout naše služby i obchodníkům v České republice. Multikanálová akceptace je v současnosti zcela zásadní pro elektronické platby; klienti jsou neustále propojení a chtějí mít možnost nakupovat a prodávat všemi dostupnými platebními kanály. KB SmartPay nabídne obchodníkům kompletní balíček platebních nástrojů. Vedle toho obchodníci získají výhodu i díky přidané hodnotě služeb jakými jsou věrnostní karty, dárkové poukazy i možnost reklamy na platebních terminálech a dále tak posílí svůj vztah se zákazníky.“

WORLDLINE [Euronext: WLN] je evropským lídrem v oblasti platebního styku a transakčních služeb. Poskytuje služby nové generace, a umožňuje tak svým zákazníkům nabídnout koncovým spotřebitelům plynulá a inovativní řešení. Worldline je klíčovým hráčem v oblasti B2B2C, kde se svými více než čtyřicetiletými zkušenostmi podporuje a přispívá k úspěchu všech podnikatelských a správních služeb na neustále se vyvíjejícím trhu. Worldline nabízí jedinečný a flexibilní obchodní model postavený na globálním a stále rostoucím portfoliu. Worldline svou činnost staví na třech pilířích: Služby a terminály pro obchodníky, Služby mobility a elektronických transakcí a Finanční zpracování a licencování softwaru. Společnost zaměstnává více než 7 300 lidí po celém světě a v roce 2014 její výnosy dosáhly výše 1,15 miliard eur. Společnost Worldline patří do skupiny Atos worldline.com.

Vybíráte platební řešení?

Potřebujete poradit s výběrem vhodného řešení právě pro vás?

Vyplňte Poptávkový formulář, nebo zanechte kontakt.
Ozveme se vám.

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.