Změna umístění POS

Identifikace obchodníka

Tímto žádám o změnu adres

Specifikujte přesně čísla terminálů, u kterých chcete změnit adresy.
Můžete zadat změnu až pro 3 terminály.

Terminal ID 1

Identifikátor TID naleznete na stvrzence z terminálu (příklad: 01033818).
Adresa instalace
Původní údaj
Nový údaj
Původní údaj
Nový údaj
Původní údaj
Nový údaj

Terminal ID 2

Identifikátor TID naleznete na stvrzence z terminálu (příklad: 01033818).
Adresa instalace
Původní údaj
Nový údaj
Původní údaj
Nový údaj
Původní údaj
Nový údaj

Terminal ID 3

Identifikátor TID naleznete na stvrzence z terminálu (příklad: 01033818).
Adresa instalace
Původní údaj
Nový údaj
Původní údaj
Nový údaj
Původní údaj
Nový údaj

Změnu provést ke dni

Jakého typu zařízení se požadavek týká

Poznámka

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.
V souvislosti s tímto úkonem může být
účtována cena za službu dle platného
sazebníku nebo smlouvy.

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.