Ztráta, poškození, krádež platebního terminálu – oznámení

Identifikace obchodníka a zařízení

Tímto oznamuji ztrátu, poškození, krádež platebního terminálu

Typ a umístění platebního terminálu

Identifikátor TID naleznete na stvrzence z terminálu (příklad: 01033818).

Příslušenství

Uveďte příslušenství POS, které je též dotčeno

Počet zbývajících znaků: 5000

Vaše fakturační adresa

Na uvedenou společnost a fakturačí adresu bude vystavena a zaslána faktura za vzniklou škodu

Počet zbývajících znaků: 5000

Příloha

V případě odcizeného platebního terminálu vložte kopii protokolu POLICIE ČR

Poznámka

V případě poškození platebního terminálu uveďte stručný popis charakteru poškození
* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.