HLAVNÍ MENU

Českých 100 nejlepších

Společnost Worldline Czech Republic s.r.o. získala prestižní ocenění „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“


Česko platí kartou

V rámci 26. ročníku soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ se umístila i společnost Worldline Czech Republic s.r.o., která získala ocenění v kategorii „Dynamický růst a Stabilita“.

Toto ocenění uděluje společnost Comenius v rámci anketní soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ pravidelně od roku 1996. Podstatou vyhodnocení soutěže je součet nominací na vyplněných a do Comenia navrácených dotaznících, kterých se ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR každý rok rozesílá 30.000 kusů.

Cílem soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české (v ČR zaregistrované) firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.

Systém vyhodnocení a stanovení pořadí „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ v maximální míře využívá konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace proto vycházely z osobních znalostí, zážitků, či zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak při profesionální činnosti (to především), tak i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty.

„Poslední 2 roky byly a jsou pro naši společnost, naše odvětví, pro nás všechny a v neposlední řadě i naší zemi velmi náročné. Díky práci všech naších zaměstnanců se nám i přes tuto obtížnou situaci daří plnit naše cíle a plány, zavádět nové produkty a služby, poskytovat bez větších problémů kvalitní a profesionální služby našim klientům a zákazníkům. Rád bych proto poděkoval všem naším zaměstnancům, bez kterých bychom tohoto úspěchu nedosáhli. Poděkování samozřejmě patří i našemu aliančnímu partnerovi Komerční bance za vynikající dlouhodobou spolupráci.“ Komentuje získané ocenění Miloslav Bouček, generální ředitel společnosti Worldline Czech Republic s.r.o.

Záznam ze slavnostního předávání konaném ve Španělském sále Pražského hradu naleznete na https://ppv.livebox.cz/galavecer_c100/

Další informace o soutěži „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ je k dispozici na webu společnosti Comenius https://www.comenius.cz/

O společnosti KB SmartPay

KB SmartPay je obchodní značka společnosti Worldline Czech Republic, s.r.o. reprezentující na českém trhu alianci společnosti Worldline NV/SA a Komerční banky a. s. Společnost KB SmartPay obsluhuje v ČR více 25 000 zákazníků a provozuje více než 50 000 platebních terminálů a platebních bran. Více informací naleznete na webových stránkách www.kbsmartpay.cz

Skupina Worldline

Skupina Worldline je evropským lídrem a zároveň čtvrtou největší společností na světě v oblasti platebních styku a transakčních služeb. Poskytuje trvale udržitelné služby nové generace a umožňuje tak svým zákazníkům nabídnout koncovým spotřebitelům inovativní a moderní řešení pro jejich potřeby. Společnost Worldline působí ve více než 50 zemích celého světě a zaměstnává více než 20 000 zaměstnanců. Více informací o skupině Worldline naleznete na www.worldline.com