HLAVNÍ MENU

Certifikát EFQ

Společnost Worldline Czech Republic s. r. o. získala v rámci 21. ročníku Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost certifikát EFQM „Committed to Sustainability 2 Stars“.


Committed to Sustainability 2 Stars

Společnost Worldline Czech Republic s. r. o. se účastnila 21. ročníku Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost v kategorii Byznys. Tuto cenu udílí Rada Kvality ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Udílené ceny mají mezinárodní rozměr a získávají je podnikatelé a organizace z veřejného sektoru na základě modelu EFQM. Tento model posuzuje, jak kvalitně daná společnost plní potřeby a očekávání zákazníků, klientů a zaměstnanců a jak je efektivní, produktivní a inovativní.

„Je mi velkou ctí, že naše společnost získala tento mezinárodně uznávaný certifikát. Již nyní pracujeme na změnách v rámci společnosti na základě doporučení komise Hodnotitelů. Věřím, že tyto změny nám pomohou ke zlepšení v oblasti udržitelného rozvoje a naši klienti budou ještě více spokojení s poskytovanými službami. Samozřejmě máme v plánu se zúčastnit i 22. ročníku Národní ceny České republiky.“ komentuje obdržený certifikát Miloslav Bouček, generální ředitel společnosti Worldline Czech Republic s. r. o.

Více informací o 21. ročníku Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a Radě kvality ČR naleznete na Národním portálu Rady kvality: www.narodniportal.cz

O společnosti KB SmartPay

KB SmartPay je obchodní značka společnosti Worldline Czech Republic, s.r.o. reprezentující na českém trhu alianci společnosti Worldline NV/SA a Komerční banky a. s. Společnost KB SmartPay obsluhuje v ČR více 25 000 zákazníků a provozuje více než 50 000 platebních terminálů a platebních bran. Více informací naleznete na webových stránkách www.kbsmartpay.cz